Ocena brak

Jak leczyć alergie?

Autor /Rawin Dodano /31.01.2012

Jedynym sposobem opanowania niepożądanych reakcji, zwłaszcza wstrząsów anafilaktycznych jest unikanie kontaktu z alergenem. Chorzy zagrożeni wstrząsem powinni nosić przy sobie strzykawkę z adrenaliną i umieć zrobić sobie zastrzyk w razie przypadkowego kontaktu z alergenem.
Leczenie innych form alergii jest uzależnione od objawów. Często stosuje się leki antyhistaminowe, a skórę smaruje maściami zawierającymi sterydy. Obie formy leczenia pomagają złagodzić objawy. Jeśli substancja wywołująca reakcję aler­giczną nie jest znana, można wykonać testy pozwa­lające na zidentyfikowanie alergenu.
Jeśli wiadomo, że w rodzinie pacjenta występo­wały choroby alergiczne, można wykonać badania stwierdzające, jakie jest prawdopodobieństwo poja­wienia się choroby w przyszłości. Test polega na pomiarze poziomu immunoglobuliny E, wytworzo­nej w następstwie reakcji na alergen.
Alergeny identyfikuje się także za pomocą in­nych testów. Test skórny polega na wprowadzeniu alergenów pod skórę igłą. Jeśli pacjent jest uczu­lony na wprowadzoną substancję, pojawia się świąd i zaczerwienienie skóry. W środku czerwonej plam­ki znajduje się niewielki bąbelek. Wyniki testu otrzymuje się po około 15 minutach. Test ten może posłużyć do rozpoznania przyczyn alergii pokar­mowych, choć nie jest tak dokładny jak inne. Do badania alergii kontaktowych szczególnie przy­datne są testy skórne plasterkowe.
Próbkę krwi pobranej od pacjenta można zba­dać na występowanie specyficznych immunoglobulin w alergii prostej albo złożonej. Test jest kosz­towny, a na wyniki trzeba trochę poczekać.
W przypadku wstrząsu anafilaktycznego nale­ży jak najszybciej wezwać karetkę pogotowia, ponieważ chory musi możliwie szybko trafić do szpitala. Stan pacjenta wymaga podania tlenu i wy­konania zastrzyku adrenaliny. Należy pamiętać, że osoby, u których wstrząs anafilaktyczny wystąpił już wcześniej, mogą mieć przy sobie zastrzyk adre­naliny. Warto je o to zapytać.
Czekając na przybycie karetki pogotowia, na­leży ułożyć pacjenta w pozycji siedzącej i dla ułatwienia oddychania podeprzeć mu plecy. Jeśli pacjent straci przytomność, należy zastosować sztuczne oddychanie, a następnie ułożyć go w po­zycji bezpiecznej.
Osoby uczulone na orzeszki ziemne powinny uważnie czytać informacje na temat składu kupo­wanych produktów żywnościowych, aby upewnić się, że nie zjedzą produktu, do którego dodano mogący wywołać uczulenie składnik. Jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości, nie kupujemy produktu.
Kobiety ciężarne, które cierpią na alergię albo wiedzą o przypadkach tej choroby w rodzinie, powinny wystrzegać się pokarmów mogących uczulać dziecko. Chodzi tu nie tylko o mleko kro­wie, ale na przykład ryby lub skorupiaki morskie, owoce cytrusowe i inne powszechne alergeny. Ko­biety, pochodzące z rodzin podatnych na alergie, powinny karmić swoje dziecko piersią przez co najmniej sześć do dwunastu miesięcy, aby uchro­nić je przed chorobą alergiczną.
W niektórych krajach działają organizacje, które zajmują się rozpowszechnianiem specjalnych bran­soletek zawierających informacje o poważnych schorzeniach u noszących je osób. Taka „biżute­ria" jest bardzo pożyteczna dla tych wszystkich, którzy przeżyli wstrząs anafilaktyczny albo cier­pią na alergię na orzeszki ziemne. Historia choro­by pacjenta jest przechowywana w komputerze; numer telefoniczny znajdujący się na bransoletce pozwala szybko połączyć się ze służbami medycz­nymi, które mają dostęp do niezbędnych danych i mogą udzielić porady w nagłym wypadku. Po­pularyzowaniem takiej ratującej życie „biżuterii" zajmuje się między innymi MediAlert, międzynaro­dowa organizacja posiadająca swoje oddziały w wielu krajach świata.

W NAGŁYM WYPADKU


■ Jeśli podejrzewasz, że ktoś doznał wstrząsu anafilaktycznego, natychmiast wezwij karetkę pogotowia.
■ Zadbaj o wygodę pacjenta i spróbuj uło­żyć go w pozycji siedzącej, z podpartymi plecami.
■ Jeśli pacjent straci przytomność, przy­stąp do sztucznego oddychania.

Podobne prace

Do góry