Ocena brak

Jak kształtuje się zależność kosztów od rozmiarów produkcji

Autor /Prokop Dodano /16.12.2011

Jednostkowy koszt wytworzenia jest miara wartości wszystkich nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej poniesionych na działalność produkcyjną w przeliczeniu na jednostkę produktu. Zazwyczaj dla różnych wielkości produkcji koszt jednostkowy kształtuje się na niejednakowym poziomie. Należy przeto poszukiwać takiej wielkości produkcji, która wymaga ponoszenia możliwie najniższych kosztów na wytworzenie jednostki wyrobu. Optimum wielkości produkcji ze względu na koszt jednostkowy powinno być jednym z podstawowych kryteriów podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących skali produkcji.

Zależność kosztu jednostkowego od wielkości produkcji może być przedstawiona za pomocą funkcji regresji.Funkcje regresji opisujące zależność kosztów jednostkowych od wielkości produkcji mogą przyjmować różne postacie analityczne.

Podobne prace

Do góry