Ocena brak

Jak kształtuje się odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

W kręgu przestępstw indywidualnych największe znaczenie mają przestępstwa funkcjonariuszy publicznych.

Trzy grupy funkcjonariuszy publicznych:

I grupa:

 • prezydent

 • posłowie

 • senatorowie i radni

 • sędziowie

 • ławnicy

 • prokuratorzy

 • notariusze i komornicy zawodowi

II grupa:

 • pracownicy administracji państwowej lub samorządu terytorialnego z wyjątkiem osób pełniących czynności usługowe

 • osoby zajmujące stanowiska kierownicze w innej instytucji państwowej

III grupa:

 • funkcjonariusze organu państwowego powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego lub więziennego

 • osoby pełniące czynną służbę wojskową

Funkcjonariusze publiczni korzystają ze szczególnej ochrony prawnej. Naruszenie jego nietykalności stanowi przestępstwo zagrożone karą nawet do 3 lat. Szczególna ochrona pociąga za sobą wzmożoną odpowiedzialność karną za niektóre przestępstwa. Odpowiadają w sposób szczególny i bardzo rygorystyczny.

Podobne prace

Do góry