Ocena brak

Jak kształtuje się karalność podżegacza i pomocnika?

Autor /Adaukt Dodano /06.12.2011

Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

Czynny żal. KK przewiduje bezkarność każdego współdziałającego, który dobrowolnie zapobiegł dokonaniu czynu zabronionego. Odnosi się to między innymi do pomocnika i podżegacza, mimo tego, że oni podlegają karze za wykonanie znamion swojej formy zjawiskowej (pomocnictwa, podżegania).

Prowokator (osoba namawiająca do popełnienia czynu zabronionego, a później donosząca na policję) nie korzysta z przepisu o czynnym żalu i odpowiada jak za podżeganie.

Podobne prace

Do góry