Ocena brak

Jak kształtują się: sprzedaż, koszty, ceny i zyski w poszczególnych fazach cyklu życia produktu?

Autor /Bartosz Dodano /11.01.2012

1) Faza wprowadzenia produktu na rynek

 • wolny wzrost sprzedaży

 • znaczny wysiłek firmy dążącej do wzmocnienia i ugruntowania pozycji produktu

 • niski zysk (relatywnie niski dochód ze sprzedaży)

 • wysokie koszty wejścia na rynek

 • decydującą rolę w tej fazie odgrywa reklama

 • cena może być:

a) wysoka cena produktu i wysokie nakłady na promocję (wraz ze wzrostem sprzedaży rośnie zysk)

b) wysoka cena i ograniczone wydatki na promocję (można ją zastosować gdy rozmiary rynku są ograniczone, a potencjalni klienci są świadomi istnienia produktu i są skłonni zapłacić wysoką cenę)

c) niska cena i wysokie nakłady na promocję (stosuje się gdy rynek jest rozległy a znajomość produktu niewielka) umożliwia szybkie rozszerzenie skali produkcji i korzyści z tytułu obniżki kosztów

d) niska cena i niskie nakłady na promocję (stosuje się gdy potencjalny rynek jest rozległy a nabywcy wrażliwi na poziom cen

2) Faza wzrostu (firmy walczą o pozycję lidera)

 • rosnący zysk i burzliwa sprzedaż

 • zmniejszenie kosztów rynkowych i kosztów promocji

 • ujawniają się konsekwencje strategii cenowych zastosowanych w fazie wprowadzenia; szczególnego znaczenia nabierają relacje między cenami a kosztami promocji

 • stosuje się intensywniejszą dystrybucję i buduje lojalność klienta wobec marki produktu

3) Faza dojrzałości (na rynku znajduje się największa ilość dóbr)

 • jeszcze wzrost sprzedaży (choć pod koniec tego okresu obrót zbliża się do punktu zwrotu)

 • obroty osiągają maksimum

 • zyski krańcowe spadają

 • strategie cen przestają być elementem najważniejszym dla sterowania sprzedażą; znaczenia nabiera modyfikacja produktu i kanałów dystrybucji

4) Faza nasycenia (firmy starają się przedłużyć tą fazę)

 • coraz większy opór rynku (nowe substytuty produktów odciągają od niego nabywców)

 • zysk jest na tyle mały, że niecelowe jest konkurowanie cenami ale jakością

 • znaczenia nabiera modyfikacja produktów i kanałów dystrybucji

5) Faza spadku

 • zdecydowany spadek sprzedaży i zysków

 • koszty rosną

 • stosuje się obniżkę ceny do bardzo niskiego poziomu (szybko lub wolno)

 • stosuje się promocje aby przedłużyć tą fazę

Podobne prace

Do góry