Ocena brak

Jak klasyfikujemy nowotwory?

Autor /Erka Dodano /31.01.2012

Nie wszystkie nowotwory określamy mianem raka. Bywają guzy złośliwe i łagodne. Łagodne guzy wyglądają pod mikroskopem niemal jak normalna tkanka. Zwykle rozpychają normalne tkanki na zewnątrz, ale nie wrastają w nie. Niewielkie guzy łagodne czasami pozostawia się nie leczone, jednak większe są zwykle usuwane, zwłaszcza jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości diagnostyczne dotyczące ich charakteru.

Komórki guza złośliwego wrastają w otaczającą zdrową tkankę - proces ten nazywamy „inwazją". Fakt, że komórki nowotworowe wczepiają się w normalną tkankę, jak rak szczypcami w ofiarę, spowodował nadanie takiej właśnie nazwy. Z tego też powodu nie leczony rak rozprzestrzenia się po całym organizmie, doprowadzając w końcu do śmierci. Terminy „złośliwy" i „łagodny" dobrze opisują naturę choroby i jej zakończenie przy braku interwencji medycznej.

Komórki nowotworowe powstają z własnych, normalnych komórek organizmu; jedna taka komórka wystarczy, by zapoczątkować powstawanie guza. Jednak zmiana normalnej komórki w komórkę nowotworową nie następuje natychmiast. Jest to proces stopniowy, przechodzący wiele faz na przestrzeni kilku lat. Na każdym etapie wygląd komórki nieznacznie się zmienia i coraz słabiej reaguje ona na prawidłowe mechanizmy kontrolne organizmu.
Podstawą klasyfikacji nowotworów złośliwych są komórki, z których rozwinęła się choroba. Te, które powstają z komórek nabłonkowych, jak skóra i jelito, nazywają się rakami, a te powstające w strukturach położonych głęboko wewnątrz organizmu, jak chrząstki kostne i mięśnie, nazywamy mięsakami.
Rak występuje częściej niż mięsak. Być może dzieje się tak dlatego, iż błony powierzchniowe muszą się częściej dzielić w celu zachowania nienaruszonej powierzchni ciała.

Nowotwór złośliwy jest chorobą bardzo poważną ze względu na jej zdolność do rozprzestrzeniania się w organizmie. Na szczęście poszczególne etapy atakowania kolejnych narządów przebiegają w określonym porządku, przy czym pierwsze przerzuty pojawiają się w otaczających tkankach. Doprowadza to do lokalnych uszkodzeń, które po pewnym czasie dają o sobie znać.

Podobne prace

Do góry