Ocena brak

Jak efekty skali produkcji mogą wpłynąć na politykę cen?

Autor /Mustafa000000 Dodano /12.01.2012

W miarę pojawiania się konkurentów, nabywcy mogą reagować rezygnacją z zakupów zmianą produktów.

W dłuższym okresie ulegają zmianom koszty jednostkowe produkcji i koszty krańcowe pojawiają się efekty skali produkcji, następują także zmiany w strukturze kosztów. Pozwala to przedsiębiorstwu osiągnąć przewagę kosztową nad innymi konkurentami i daje możliwość obniżek cenowych lub osiągania nadzwyczajnych zysków.

Podobne prace

Do góry