Ocena brak

Jak dzielimy leki dostępne bez recepty?

Autor /Ochal Dodano /31.01.2012

Jedną z przyczyn, dla których niektóre leki można kupić tylko na receptę, jest uznanie ich za zbyt nie­bezpieczne, by pacjent mógł je zażywać bez kon­sultacji z lekarzem. Jednakże zdarza się, że lekarze przepisują leki, które są w wolnej sprzedaży. W niektórych przypadkach cena prywatnej wizy­ty może być wyższa od kosztu leku. Zatem jesz­cze raz nasuwa się wniosek, że zamiast iść do leka­rza z drobną dolegliwością, lepiej najpierw poradzić się magistra farmacji.
Leki dostępne bez recepty można podzielić na dwie główne kategorie. Pierwsze to te, które są sprzedawane w sklepach zielarskich, kioskach i su­permarketach. Do takich środków leczniczych na­leżą łagodne syropy przeciwkaszlowe, tabletki przeciw niestrawności i aspiryna. Trzeba jednak podkreślić, że choć leki te są tak łatwo dostępne, zawsze należy dokładnie przeczytać ulotkę infor­macyjną i postępować zgodnie z wydrukowanymi na niej zaleceniami.
Druga grupa to leki, które choć nie muszą być przepisane na recepcie, zostały uznane za zbyt nie­bezpieczne , by znajdowały się w ogólnej sprzeda­ży. Można zakupić je tylko w aptece, ponieważ ich sprzedaż musi znajdować się pod kontrolą. Far­maceuta musi być obecny przy sprzedaży i służyć pomocą w razie wątpliwości, co do zastosowania i dawkowania leku.
Farmaceuta ma także prawo odmówić sprzeda­nia leku, który jego zdaniem zostanie niewłaści­wie zastosowany.

Podobne prace

Do góry