Ocena brak

Jak dzieli się środki kształcenia w dydaktyce?

Autor /Tristian Dodano /20.12.2011

Srodki dydaktyczne – podział

środki naturalne

 • środki techniczne obrazujące rzeczywistość pośrednio (można tu zaliczyć takie środki jak: wzrokowe, słuchowe, połączone czyli wzrokowo-słuchowe, manipulacyjne, modelowe oraz automatyczne)

 • symboliczne, przedstawiające rzeczywistość przy wykorzystaniu symboli (symbolami mogą być: słowa drukowane i mówione, znaki plastyczne, rysunki, itp.)

 • środki proste- środki słowne (podręczniki, teksty drukowane)

 • proste środki wzrokowe (modele, autentyczne wzory przedmiotów, reprodukcje obrazów, mapy)

środki złożone wykorzystujące rozwój techniki, nowinek, urządzeń i sprzętu

przekazującego informacje.

Można tu zaliczyć:

 • mechaniczne środki wzrokowe (aparaty fotograficzne, mikroskopy, oscyloskopy, teleskopy czyli urządzenia przekazujące obrazy)

 • środki słuchowe (gramofony, radia np. CB – kontakt ze światem, nauczanie na odległość, magnetofon)

 • oraz środki wynikające z połączenia wzroku ze słuchem (są to urządzenia takie jak telewizor, video lub dobrze wyposażony komputer)

 • środki automatyzujące uczenie się wymienić można laboratoria z wyszczególnionych dziedzin nauki, maszyny dydaktyczne, oraz komputery)

Dodatkowo funkcje dydaktyczne polegają na:

 • wywołaniu pozytywnych motywów uczenia się,

 • wielostronnym aktywizowaniu ucznia,

 • ułatwianiu procesu poznawania rzeczywistości,

 • weryfikowaniu poznania teoretycznego,

 • wywołaniu przeżyć w oddziaływaniu wychowawczym i umożliwieniu nabywania umiejętności przetwarzania rzeczywistości

Środki dydaktyczne zalecane przez MEN:

APARAT 

ARKUSZ DO PRAC KONTROLNYCH 

ATLAS 

ATLAS MULTIMEDIALNY 

BROSZURA

DIAMAPA

ELEMENTY MAGNETYCZNE

ENCYKLOPEDIA MULTIMEDIALNA

FAZOGRAM / FOLIOGRAM

FOTOGRAM

GLOBUS

GRA DYDAKTYCZNA

INSTRUMENT MUZYCZNY

KASETA WIDEO / PŁYTA VCD/DVD

MAPA

MATERIAŁY PLASTYCZNE

MODEL

MULTIMEDIALNY KURS JĘZYKOWY

NAGRANIA DŹWIĘKOWE

NAGRANIE MAGNETOFONOWE

OKAZ NATURALNY

PAKIET DYDAKTYCZNY:

PODRĘCZNIK MULTIMEDIALNY

PRACOWNIA PRZEDMIOTOWA

PREPARAT OSTEOLOGICZNY

PROGRAM INTERNETOWY

PROGRAM KOMPUTEROWY

PROGRAM MULTIMEDIALNY

PRZEZROCZA

PRZYRZĄD

PRZYRZĄD POMIAROWY

PŁYTA KOMPAKTOWA

SŁOWNIK MULTIMEDIALNY

TABLICA GRAFICZNA

TABLICA Z ELEMENTAMI RUCHOMYMI

TABLICE PRZEDMIOTOWE - książka

TEATRZYK KUKIEŁKOWY

TEKA TEMATYCZNA

URZĄDZENIE ELEKTRONICZNE

URZĄDZENIE OPTYCZNE

WSKAŹNIK GRAFICZNY

ZABAWKA DYDAKTYCZNA

ZESTAW DO DOŚWIADCZEŃ

ZESTAW DO KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA DOŚWIADCZEŃ

ZESTAW DO ĆWICZEŃ

ZESTAW DYDAKTYCZNY

ZESTAW PRZYRZĄDÓW

Podobne prace

Do góry