Ocena brak

Jak dzielą się epoki historyczne w Egipcie?

Autor /Melchior Dodano /19.10.2011

W starożytnym Egipcie, o którym będzie mowa w tym rozdziale, sztuka mumif Skowania zwłok rozwijała się przez długie stulecia. Dla właściwej orientacji przy opisywaniu rozwoju mumio znawstwa musimy najpierw wyjaśnić jak wygląda obowiązujący podział epok historycznych w Egipcie. Bazuje on na starym zestawieniu liczącym sobie ponad 2000 lat. Zestawienia tego dokonał najwyższy kapłan miasta Heliopolis imieniem Manetho dla króla Ptolomeusza II (282 do 246 r. p.n.e.) około roku 280 p.n.e. Opierając się na starych zapiskach i przekazach, Manetho uporządkował historię swego kraju według panujących i doliczył się 30 dynastii. Do tego schematu historycy dodali później jeszcze jedną - XXXI dynastię. Na podstawie poprawionego schematu Manetho, podzielili historię Egiptu na 9 dużych epok. Z tego podziału wynika następujący schemat:

Podział historii Egiptu według Manetho:

Epoka historyczna Dynastia Daty p.n, .e. Czas trwania

Okres tynicki dynastia l do 11 3000 do 2635 365 lat

Stare Państwo dynastia III do VI 2635 do 2154 481 lat

Pierwszy okres przejściowy dynastia VII do X 2154 do 2040 114 lat

Średnie Państwo dynastia XI do XII 2040 do 1785 255 lat

Drugi okres przejściowy dynastia XIII do XVII 1783 do 1551 232 lata

Nowe Państwo dynastia XVIII do XX 1551 do 1080 471 lat

Trzeci okres przejściowy dynastia XXI do XXIV 1080 do 714 366 lat

Okres późny dynastia XXV do XXXI 713 do 332 381 lat

Okres ptolomejski Aleksander Wielki 332 do 30 302 lata i jego następcy

Daty podano według Arne Eggebrecht: Das Alte Agypten, Munchen 1984

Podobne prace

Do góry