Ocena brak

Jak działają detonatory?

Autor /Drugi Dodano /31.01.2012

Bomba lub pocisk może zawierać kilka rodzajów materiałów wybuchowych eksplodujących w okre­ślonej kolejności. Detonatorem jest materiał o czu­łości poniżej 20. Ma on stosunkowo małą masę; jego wybuch detonuje ładunek pośredni, który dopiero powoduje eksplozję całości. Na przykład zapalnik z piorunianem rtęci (czułość 8) może deto­nować ładunek tetrylowy (czułość 70), a ten z kolei powoduje eksplozję trotylu o czułości 110, stano­wiącego główny ładunek pocisku. Detonator można pobudzać do wybuchu na wiele sposobów. W za­palniku elektrycznym, na przykład, prąd przepły­wa przez cienki drucik, rozgrzewając go do czer­woności. Zapalniki tego rodzaju można stosować w tych sytuacjach, gdzie istnieje możliwość podłą­czenia źródła zasilania, na przykład akumulatora.
Niektóre bomby mają zapalniki uruchamiane przez umieszczoną z przodu iglicę. Gdy bomba styka się z podłożem, iglica uderza w spłonkę. Eks­plozja materiału detonującego w spłonce zapo­czątkowuje wybuch bomby.
Naboje do broni palnej są również wyposażone w spłonki. Po naciśnięciu spustu zwalniana jest sprężyna, która popycha iglicę. Uderzona spłonka eksploduje, powodując wybuch umieszczonego w łusce właściwego ładunku miotającego.

Podobne prace

Do góry