Ocena brak

Jak działa wzmacniacz radioteleskopu?

Autor /Rodak Dodano /31.01.2012

Radioteleskopy często pracują w zakresie naj­krótszych fal radiowych, by uzyskać jak najlepszą rozdzielczość. Postęp w radioastronomii zależał w swoim czasie od rozwoju wzmacniaczy pracujących efektywnie przy częstotliwościach fali radio­wej rzędu kilku gigaherców (GHz). W ognisku anteny radioteleskopu umieszcza się zwykle spec­jalny przedwzmacniacz, aby wzmacniać wstępnie słaby sygnał przed przekazaniem go do wzmac­niacza głównego. Przedwzmacniacz jest często połączony z konwerterem, który zmienia sygnał na niższą częstotliwość.
Urządzenie wyjściowe może mieć formę samopisu, na którym każde wychylenie pisaka odpo­wiada wzrostowi natężenia promieniowania pocho­dzącego z odpowiedniego obszaru nieba. Niekiedy sygnał wyjściowy jest rozdzielany na wiele skła­dowych odpowiadających różnym częstotliwo­ściom. Z tego zapisu astronomowie potrafią okre­ślić np. skład materii emitującej promieniowanie.

Podobne prace

Do góry