Ocena brak

Jak działa telewizja satelitarna i kablowa?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Telewizja kablowa przesyła sygnał światłowodem bezpo­średnio do donnie W ten sposób można przesłać znacznie więcej kanałów niż z użyciem fal radio­wych. Telewizja satelitarna wykorzystuje specjal­ne satelity telekomunikacyjne umieszczone na orbi­tach geostacjonarnych nad pewnymi punktami na powierzchni Ziemi. Telewizja satelitarna wyko­rzystuje częstotliwości mikrofalowe, znacznie wyż­sze niż używane przez tradycyjną telewizję „na­ziemną". Sygnał transmitowany poprzez satelitę jest stosunkowo słaby, lecz może być z powodze­niem odbierany na dużej powierzchni (na przykład w całej Europie). Jednak odbiór tego sygnału wy­maga użycia „talerza", czyli anteny parabolicznej z odbiornikiem i konwerterem umieszczonym w jej ognisku. Ich zadaniem jest odebranie sygnału mikrofalowego i przerobienie na sygnał możliwy do odczytania przez tuner satelitarny, który z ko­lei przekazuje go do telewizora.
Pomimo dużych sukcesów telewizji kablowej (miasta) i satelitarnej wciąż największe znaczenie ma konwencjonalna telewizja „naziemna". Właśnie stacje naziemne będą już niedługo nadawały program telewizji cyfrowej - będzie to chyba najwięk­sza rewolucja w dziejach tego środka przekazu.

Podobne prace

Do góry