Ocena brak

Jak działa radar?

Autor /Stachowiak Dodano /31.01.2012

Już pionierzy radiofonii zauważyli, że odbie­ranym przez nich sygnałom nierzadko towa­rzyszy echo. Brało się to stąd, że do odbiorni­ka dochodziły również fale odbite od różnych obiektów. Miały one do przebycia dłuższą drogę niż fale nie odbite, więc nadchodziły później.

Sygnały odbite
W 1922 roku Taylor i Young, dwaj amerykańscy naukowcy związani z marynarką Stanów Zjedno­czonych, prowadzili eksperymenty nad komuni­kacją radiową i zauważyli, że nadawane przez nich fale odbijają się od statku znajdującego się na rzece. W 1930 r. Young i Hayland zdołali zarejestrować fale radiowe odbite od samolotu. Już wkrótce potem potrafili oni metodą odbitych fal radiowych wykrywać samoloty znajdujące się w promieniu do 80 km.
Jednakże metoda Younga i Haylande pozwala­ła określić wyłącznie kierunek, w którym szukany obiekt się znajdował. Odległość od wykrytego obiektu pozostawała nieznana. Ich następcy wkrót­ce odkryli metodę pomiaru dystansu. Polegała ona po prostu na pomiarze czasu przelotu wysłanego sygnału do obiektu i z powrotem. Prędkość roz­chodzenia się fal radiowych była znana (jest to prędkość światła, wynosząca około 300000 km/s), tak więc obliczenie odległości było proste. Prace eksperymentalne oraz ciągły postęp w elektronice doprowadziły do powstania, w ciągu kilku zaled­wie lat, systemów radarowych nadających się do praktycznego wykorzystania.

Podobne prace

Do góry