Ocena brak

Jak działa projektor filmowy?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Projektor rzuca klatki filmu na ekran w takim samym tempie, w jakim zostały one nakręcone. Lecz jeżeli dwadzieścia cztery klatki na sekundę wystarczają, by dać wrażenie ciągłego ruchu, to jest to zdecydowanie za małej, by wygodnie oglą­dać film, gdyż wyraźnie widać migotanie obrazu. Z tego powodu projektor wyposażony jest w mi­gawkę, która przerywa strumień światła i powo­duje, że każda klatka jest wyświetlana dwu, bądź trzykrotnie. Procedura ta zwiększa częstotliwość odświeżania obrazu do 48 lub 72 razy na sekundę, co właściwie eliminuje migotanie.
Film jest przesuwany skokowo przez strumień światła projektora w ten sposób, że jedna klatka jest szybko zastępowana następną. Odpowiadający dźwięk zapisany jest kilkanaście klatek dalej, tam gdzie film wędruje przez projektor bez szarpnięć. Sygnał dźwiękowy odtwarzany jest w ten sposób, że przez zapisaną ścieżkę optyczną przepuszcza się promień świetlny, a z drugiej strony rejestruje się jego zmiany za pomocą detektora światłoczu­łego. Zmiany te, odpowiadające zapisanym dźwię­kom, detektor transformuje na sygnały elektrycz­ne, które są następnie wzmacniane i odtwarzane przez głośniki w kinie.

Podobne prace

Do góry