Ocena brak

Jak działa ogniwo elektryczne?

Autor /Tabor Dodano /31.01.2012

Dziś do produkcji ogniw używa się przeróżnych substancji, zarówno jako materia! na płytki, czyli elektrody Jak i na roztwór, zwany też elektrolitem. Ogniwa te działają, zamieniając energię wiązań chemicznych na energię prądu elektrycznego. Elektrolit to substancja o takiej własności, że część jej cząsteczek dysocjuje, tworząc grupy nałado­wanych atomów - jonów. Jony są przyciągane przez elektrody. Jedna z elektrod przyciąga te o nadmiarze elektronów, a więc naładowane ujemnie aniony, a druga te, które wykazują się deficytem elektronów, czyli naładowane dodatnio kationy. Gdy elektrody połączymy na zewnątrz ogniwa ka­wałkiem przewodnika, to elektrony przemieszcza­ją się w obwodzie od anody (elektrody naładowanej ujemnie) do katody (elektrody naładowanej dodat­nio). W obwodzie płynie prąd elektryczny.

Podobne prace

Do góry