Ocena brak

Jak działa kontrola społeczna jako składnik więzi społecznej

Autor /PanPikus Dodano /03.01.2012

System kontroli społecznej składa się z subtelnych i zróżnicowanych mechanizmów, które dzielimy na psychospołeczne i materialno - społeczne. Mechanizmy psychospołeczne to w zasadzie samokontrola, Będąca między innymi swoistym oddźwiękiem kontrolowania zachowań innych osób. Stanowi ona posłuszeństwo wobec zinterioryzowanych norm i wartości, nazywane niekiedy sumieniem czy moralnym nakazem.

Mechanizm ten związany jest bezpośrednio z moralnością człowieka, jego troską o własny honor i honor grupy, z którymi się identyfikuje, z poczuciem odpowiedzialności za własne działanie wobec rodziny. Mechanizmy materialno-społeczne to wszelkie działania dotyczące stosowania przymusu zewnętrznego przez pozostające z nami w styczności przestrzennej jednostki, zbiorowości i instytucje. Mechanizm ten przejawia się w tym, że człowiek dąży do uznania społecznego i poczucia bezpieczeństwa.

Podobne prace

Do góry