Ocena brak

Jak działa kamera telewizyjna?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

W typowej kamerze kolorowej światło jest roz­dzielane na trzy barwy podstawowe: zieloną, czerwoną oraz niebieską, które formują oddzielne obrazy w trzech lampach analizujących. Sygnały elektryczne odpowiadające trzem kolorom (chrominancja) są uzupełniane informacją o jasności (luminancja) i przesyłane do odbiornika, gdzie obraz jest rekonstruowany. W nowoczesnych kamerach video lampy analizujące zostały zastąpione przez płytki CCD (elementy ze sprzężeniem ładunko­wym) - układy wielu fotokomórek umieszczonych w jednym układzie scalonym. Natężenie prądu wytwarzanego przez każde z ogniw zależy od natę­żenia padającego na nie światła. Tak powstały sygnał jest przesyłany do odbiornika i odtwarzany z pojedynczych pikseli.

Synchronizacja

Koniec każdej skanowanej linii jest zaznaczany specjalnym sygnałem - znacznikiem, zwanym syg­nałem synchronizacji. Sygnały synchronizacji są także dodawane po wyświetleniu każdego kom­pletnego obrazu, jak gdyby u dołu ekranu. Sygnały te kontrolują poprawność skanowania w odbiorni­ku, tak aby było zgrane ze skanowaniem kamery. W rezultacie wszystkie odtwarzane linie zaczyna­ją się i kończą we właściwym miejscu i we właści­wym czasie. U góry obrazu parę oddzielnych linii jest zwykle zastępowanych zakodowanymi sygna­łami dodatkowymi, które mogą być odczytywane przez przystosowany odbiornik. W ten sposób prze­kazuje się mil. strony telegazety.
Sygnał wizyjny wraz z dźwiękiem jest prze­syłany kablem ze studia telewizyjnego do nadaj­nika. Podobnie jak sygnał radiowy, także sygnał telewizyjny jest nakładany na zmienny przebieg o znacznie wyższej częstotliwości, zwany falą nośną. W tej postaci jest on emitowany poprzez antenę. Fale elektromagnetyczne o tych częstościach, na których nadawane są programy telewizyjne, odbijają się od wzgórz oraz wysokich budynków, dla­tego też nadajniki telewizyjne lokowane są zwy­kle na wzniesieniach.

Podobne prace

Do góry