Ocena brak

Jak dodaje się ścieżkę dźwiękową do filmu?

Autor /Adam Dodano /31.01.2012

Muzykę i inne dźwięki dodaje się do filmu już po skończonym montażu. Muzyka powinna pasować do tego, co dzieje się na ekranie, tak więc często muzycy pracują w studiu wyposażonym w projek­tor i ekran. Kierownik dźwięku oglądający film podczas nagrywania muzyki dba, by poszczególne sekwencje pojawiały się w odpowiednim czasie.
Poza muzyką, na tym etapie dodaje się do filmu różne inne dźwięki. Łatwiejsze jest bowiem osią­gnięcie odpowiednich rezultatów w studiu niż w plenerze. Na przykład sceny walki są zwykle filmowane bez rejestrowania dźwięku i wszystkie te, tak realistyczne, efekty dźwiękowe dodaje się już potem w studiu dźwiękowym. Po nagraniu wszystkich potrzebnych dźwięków i odgłosów mik­suje się je ze sobą, tworząc ścieżkę dźwiękową filmu. Gotową ścieżkę dźwiękową i zmontowane negatywy filmu są następnie łączone na finalnych odbitkach filmu. Podczas tej operacji starannie kon­troluje się nasycenie kolorów, by uniknąć dra­stycznych zmian przy przejściu z jednego frag­mentu taśmy na drugi, który zwykle naświetlony jest trochę inaczej. Dźwięk jest zapisywany na jed­nej lub kilku ścieżkach optycznych.

Podobne prace

Do góry