Ocena brak

Jak długie są fale podczerwone?

Autor /Eder Dodano /31.01.2012

Jak już wspomniano promieniowanie podczerwone różni się częstotliwością od innych form promie­niowania elektromagnetycznego. Częstotliwość decyduje o właściwościach danego typu promie­niowania. Z wielkością tą związana jest ściśle dłu­gość fali promieniowania. Im częściej fale są wytwarzane |im większa jest ich częstotliwość), tym są one krótsze i vice versa.
Fale podczerwone są dłuższe od widzialnych, lecz krótsze od radiowych. Ich długości mieszczą się w umownym zakresie od 0,75 mikrometra do 1000 mikrometrów. Mikrometr (zwany też mikronem) jest milionową częścią metra. Zakres od 0,75 um do 1,5 urn jest zwany „bliską pod­czerwienią", co oznacza, że fale te są nieznacznie dłuższe od fal świetlnych. Filmy czułe na podczer­wień rejestrują promieniowanie z części tego zakre­su, mniej więcej do 1,2 urn. Ograniczona czułość na podczerwień umożliwia wykonywanie zdjęć nocą. Dłuższe fale są słabiej rozpraszane przez cząsteczki pyłu lub kropelki pary wodnej w mgle, dzięki czemu zdjęcia te są zwykle znacznie wyraź­niejsze od wykonanych w świetle widzialnym.
Zakres 1,5-20 urn nazywany jest „podczerwie­nią pośrednią". Niektóre węże rejestrują fale o dłu­gości do 10 urn, co pozwała im skutecznie polować w nocy. Na fale o podobnej długości reagują gło­wice pocisków samonaprowadzających na pod­czerwień. „Daleką podczerwienią" nazywamy za­kres fal o długościach pomiędzy 20 um i 1000 um.

Podobne prace

Do góry