Ocena brak

JAK CHRONIĆ DZIECI PRZED MOLESTOWANIEM?

Autor /Wasyl Dodano /06.09.2011

Wykorzystywanie seksualne dziecka (molestowanie) to włączenie dziecka w aktywność seksualną, której nie jest ono w stanie w pełni zrozumieć i udzielić na nią świadomej zgody i/lub na którą nie jest dojrzałe rozwojowo i nie może zgodzić się w ważny prawnie sposób i/lub która jest nie zgodna z normami prawnymi lub obyczajami danego społeczeństwa. Z wykorzystaniem seksualnym mamy do czynienia, gdy taka aktywność wystąpi pomiędzy dzieckiem a dorosłym lub dzieckiem  a innym dzieckiem, jeśli te osoby ze względu na wiek bądź stopień rozwoju pozostają w relacji opieki, zależności, władzy. Celem takiej aktywności jest zaspokojenie potrzeb innej osoby.

Aktywność taka może dotyczyć:

1) namawiania lub zmuszania dziecka do angażowania się w czynności seksualne;

2) wykorzystywanie dziecka do prostytucji lub innych prawnie zakazanych praktyk o charakterze seksualnym;

3) wykorzystywanie dziecka do produkcji materiałów lub przedstawień o charakterze pornograficznym

Schemat rozmowy z dzieckiem molestowanym seksualnie (PARPA)

a) Przygotowanie do rozmowy

- Przedstawienie się

- Naprowadzenie na cel rozmowy

- Zbieranie o dziecku ogólnych wiadomości (umiejętności, wiedza dziecka o seksualności ludzkiej)

- Uzyskanie informacji o napadzie seksualnym

- Ustalenie czy zaszły zasadnicze zmiany

b) Rozpoczęcie rozmowy

- Otoczenie (ruchliwość dziecka, zapewnienie aktywności, prywatność, wsparcie)

- Nawiązanie kontaktu (traktuje się dziecko poważnie, rozmowa o sprawach ogólnych, określenie rozwoju intelektualnego dziecka i jego rozumienie pojęć)

- Uzyskanie informacji na temat napadu seksualnego (sprawy wstępne, nigdy nie pada do dziecka pytanie „dlaczego?”, brak przymusu do mówienia, emocjonalne dopasowania się do dziecka, zadawanie pytań otwartych)

c) Zeznanie

- Zadawanie pytań („co?”, „kto?”, „kiedy?”, „gdzie?”)

- Ocenianie wiarygodności (czy dziecko opisuje czyny i zdarzenia, o których nie miało pojęcia, ile razy dziecko opowiada tą samą historię i czy była ona spójna, natura dziecka)

d) Zakończenie rozmowy

- Pochwała dziecka

Podobne prace

Do góry