Ocena brak

Jak bezpiecznie pracować w dużym hałasie?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

Częste przebywanie w pomieszczeniu, gdzie pa­nuje duży hałas, może doprowadzić do zaburzeń słuchu. Ludzie pracujący w dużym hałasie powinni stosować zatyczki do uszu. Przepisy bezpieczeń­stwa i higieny pracy regulują poziom hałasu i czas, jaki można spędzić w takich warunkach. Do obowiązków pracodawcy należy wykonanie od­powiednich pomiarów poziomu hałasu i w miarę możliwości jego obniżenie. W sytuacji, gdy zredu­kowanie hałasu staje się niemożliwe, zakład pracy jest zobowiązany do wyposażenia pracownika w środki stanowiące ochronę dla uszu. Pamiętaj­my, aby w razie potrzeby z nich skorzystać. Jeśli zaobserwujemy u siebie kłopoty ze słuchem, zgło­śmy się do lekarza zakładowego lub rodzinnego.

Podobne prace

Do góry