Ocena brak

Jak bezpiecznie pracować przy komputerze?

Autor /Reczek Dodano /31.01.2012

W wyniku długotrwałego wpatrywania się w moni­tor komputera może dojść do nadwerężenia mię­śni oczu u osób wrażliwych. Przeciążenia narządu wzroku można uniknąć, zachowując odpowiednią odległość od ekranu. Specjaliści twierdzą, że powinna ona wynosić około 59-60 cm, czyli 1,5 do 2 przekątnych ekranu. Ważne jest także, by nie patrzeć w ekran bez przerwy. Krótkie i częste chwi­le odpoczynku są uważane za korzystniejsze od dłuższego i rzadkiego odrywania wzroku od moni­tora. Często wystarczy na krótko przerwać pracę przy komputerze i na przykład przeprowadzić służ­bową rozmowę telefoniczną, albo uporządkować dokumenty, by oczy odpoczęły. Lepiej także nie odwlekać odpoczynku do czasu, gdy narząd wzro­ku sam zasygnalizuje, że jest przepracowany. Nie wolno wpatrywać się w ekran dłużej niż 30 minut bez przerwy - najpóźniej po tym czasie należy sku­pić wzrok na jakimś odleglejszym przedmiocie.
Przed przystąpieniem do pracy należy też pamię­tać, żeby żadne źródło światła, naturalne czy też sztuczne, nie odbijało się w ekranie monitora. Naj­lepiej byłoby postawić monitor pod odpowiednim kątem w stosunku do okna i tak ustawić jasność ekranu, by można było czytać bez mrużenia i natę­żania oczu. W czasie przepisywania tekstu z do­kumentu najlepiej zastosować podstawkę pod do­kumenty, aby nie trzeba było odwracać wzroku podczas pracy.
Jeżeli mamy wątpliwości co do wpływu długo­trwałej pracy przy monitorze komputera na nasz wzrok, możemy zwrócić się do pracodawcy z proś­bą o skierowanie na badanie wzroku. Takie badanie musi być przeprowadzone przez okulistę i warto je regularnie powtarzać. Pracodawca ma także obo­wiązek pokrycia kosztów szkieł korekcyjnych, które zaleci lekarz do pracy przy komputerze.

Podobne prace

Do góry