Ocena brak

Jądro komórkowe

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Wielkość jądra (nucleus) jest wprost proporcjonalna do wielkości cytoplazmy. Większość komórek ma jedno jądro, choć znane są także komórki dwu- lub wielojądrzaste (wątroba, chrząstka, osteoklasty). Umiejscowienie jądra w komórce jest zmienne, najczęściej jest ono położone w najbardziej aktywnej części cytoplazmy. Od zewnątrz jądro otoczone jest błoną jądrową. Wnętrze jądra wypełnia tzw. nukleoplazma , która w zależności od rodzaju komórki jest mniej lub bardziej jednorodna. Składa się ona z elementów włóknistych i ziarnistych zawieszonych w jednorodnej substancji , zwanej kariolimf ą lub sokie m jądrowym . Wewnątrz większości jąder znajduje się ponadto jąderko (p. dalej). Błon a jądrow a (caryolemma) stanowi granicę dwóch obszarów komórki różniących się znacznie pod względem fizykochemicznym.

Podobne prace

Do góry