Ocena brak

JĄDERKO

Autor /IdaD Dodano /24.07.2013

Uorganizowana, nieobłoniona struktura występująca na terenie jądra komórkowego. Zbudowana z białek; kwasu rybo- i deoksy-rybonukleinowego (RNA, DNA). Odpowiedzialna za syntezę RNA (głównie rRNA) i białek rybosomal-nych. W trakcie podziału komórkowego zanika (wczesna profaza, blokowanie transkrypcji genów kodujących rRNA), po podziale podlega reorganizacji w obrębie obszaru jąderkotwórczego (NOR, u człowieka ok. 10), Ich ilość (jedno lub więcej) jest uwarunkowana gatunkowo, ale stała dla wszystkich komórek danego organizmu.

Podobne prace

Do góry