Ocena brak

Jacek Soplica - nowy typ bohatera

Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011

Głównym przedstawicielem patriotyzmu jest w Panu Tadeuszu - Jacek Soplica.jest to bohater jakiego nie spotykaliśmy dotychczas w poznanych utworach romantycznychznamienną cechą tej postaci jest dynamiczność jej charakteru i osobowościpoznajemy go jako “zawadiackiego paliwodę”, którego gorąca miłość, porywczość temperamentu i doznana krzywda doprowadziła do zbrodnido zabicia stolnika rozpoczyna się w duszy Jacka przełom moralny, który wypali w nim ogniem cierpień przywary szlacheckie i osobiste i wykuje zeń rycerza walki o wolność narodunie będzie to już ten typ polityka, ktory publicznie wygłasza hasła patriotyczne i postępowe, a w  życiu osobistym kieruje się egoizmem klasowym jak Horeszko, ani samotny bojownik w rodzaju Konrada Wallenroda. Jacek Soplica działa wśród mas szlachty zaściankowej i chłopstwa(ks. IV wrs. 277-452)pobudza ich patriotyzmorganizuje  powstaniejest to działacz polityczny zespalający w sobie patriotyzm ze szczerym demokratyzmemznała ten typ działacza Polska od czasów Kościuszkowskich, dopiero jednak z Jackiem Soplicą wkroczył on do poezjiCzy Jacek Soplica jest bohaterem romantycznym ?I tak i nie. Najlepiej określić go jako nietypowego bohatera romantycznego. Część życiorysu Jacka Soplicy pasuje do schematu bohatera romantycznego:I etap:    młodość bohateraodbiega od typowego układu - Spolica jest zawadiaką, hula, bierze udział w sejmikach - zupełnie nie pasuje do portretu uduchowionego, samotnego, wrażliwego poety.Lecz miłość Jacka do Ewy Horeszkówny jest nieszczęśliwa. Uczucie nie może zrealizować się w małżeństwie - zostaje zerwane ręką ojca panny.W życiu Jacka Soplicy dokonuje się metamorfoza po zabójstwie Horeszki (nie po odmowie Horeszków ręki Ewy)Spolica przemienia się w ks. Robaka (przeistoczenie zaznaczone zminą imienia)Jako ks. Robak, bohater nosi wiele cech romantycznych. Teraz jest samotny, waleczny,tajemniczy,jest bojownikiem o sprawy kraju,działa w ukryciu,Lecz nie działa jednostkowo, nie bierze całej idei wyzwolenia na siebie, przeciwnie jego działalność jest racjonalna, jest jednym z wielu emisarjuszy, przygotowuje powstanie na Litwie.Poza tym nietypowa dla bohatera romantycznego jestskromność ks. Robaka nie ma tu cienia wywyższenia się ponad tłumy, przeciwnie jest głęboka pokora (imię Robak) i szczera pokuta.

Podobne prace

Do góry