Ocena brak

Izrael

Autor /Eligia Dodano /23.11.2012

(hebr. “Bóg panuje”). Naród hebrajski albo żydowski wywodzący się od Jakuba, który otrzymał to imię, ponieważ “walczył z Bogiem” (Rdz 32,28-29). Po śmierci Salomona (ok. 953 przed Chr.) doszło do podziału dwunastu pokoleń izraelskich (Rdz 49, 1-28) na Królestwo Południowe (Juda), którego stolicą była Jerozolima, i Królestwo Północne, którego stolicą była Samaria.

Właśnie to Królestwo Północne znane było jako Izrael z powodu jego ściślejszych powiązań ze spuścizną Jakuba (np. studnia Jakubowa w Sychem). Po upadku tego królestwa w roku 722 przed Chrystusem przez jakiś czas Królestwo Połu-dniowe nazywano Izraelem (np. Iz 1, 3-4; 30, 11-12; Ez 2, 3; 6, 2-3).

Nowy Testament oznacza tym wy-razem potomków Jakuba (Mt 10, 6; 15, 24; Łk 1, 16), a także naród żydowski (Mk 12, 29; Łk 1, 54). Ko-ściół uważa, że sam jest nowym i prawdziwym Izraelem (Ga 6, 16). Pod koniec XVIII wieku nadzieje na wyzwolenie skłoniły wielu Żydów do mówienia raczej o “Izraelu” niż o judaizmie.

Zob. hebrajczycy, judaizm, Żydzi.

Podobne prace

Do góry