Ocena brak

Izolacja akustyczna

Autor /Akustyk Dodano /31.01.2012

Większą wagę do zagadnień akustyki przykłada się podczas projektowania i wykonywania po­mieszczeń przeznaczonych na sale wykładowe, sale koncertowe bądź studia nagraniowe. Przede wszystkim pomieszczenia tego rodzaju należy izo­lować akustycznie od otoczenia, by zapobiec prze­dostawaniu się do nich dźwięków zewnętrznych. Dobre efekty uzyskuje się budując „pokój w poko­ju", gdzie wewnętrzna konstrukcja jest połączona z zewnętrznymi ścianami za pomocą materiałów słabo przewodzących dźwięki. Podwójne ściany, drzwi i okna mogą zapobiec przenoszeniu się dźwięków poprzez elementy konstrukcyjne.
Niewielki pogłos jest zjawiskiem nader pożą­danym w sali wykładowej, gdyż daje on wykładowcy poczucie wypełnienia dźwiękiem całej przestrzeni. Pomieszczenia, w których całkowicie wyeliminowano pogłos są określane mianem „su­chych'*. Przemawianie w takiej sali powoduje szyb­kie znużenie, gdyż do uszu mówcy nie dobiega żaden odbity dźwięk. Człowiek musi słyszeć swój głos, aby kontrolować jego natężenie.

Podobne prace

Do góry