Ocena brak

IUS COGENS

Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011

Ius cogens (łac. przepisy prawa obowiązujące bezwzględnie) to niektóre najbardziej istotne i podstawowe normy prawa międzynarodowego. Nie mogą one być uchylone wolą państw w ich wzajemnych stosunkach. Normy te są wyrazem interesów całej społeczności międzynarodowej i dlatego mają charakter norm powszechnie obowiązujących. Mogłyby być one zmienione lub uchylone tylko wolą wszystkich państw.

Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 1969r. określa, że normą o charakterze ius cogens, przyjętą i uznaną przez międzynarodową wspólnotę państw jako całość, jest ta norma, od której nie jest dozwolone żadne odstępstwo i która może być zmodyfikowana jedynie przez późniejszą normę powszechnego prawa międzynarodowego, posiadającą taki sam charakter, tzn. ius cogens (art. 53).

Ustalenie katalogu tych norm jest rzeczą sporną. Normą taką jest jednak bez wątpienia zakaz agresji lub niektóre normy prawa międzynarodowego o charakterze humanitarnym (np. zakaz ludobójstwa).

Podobne prace

Do góry