Ocena brak

ITAGAKI SEISHIRO (1885-1948) - generał

Autor /gargamel Dodano /25.02.2011

Oficer japoński, w 1930 r. objął sta­nowisko szefa sztabu Armii *Kwan- j tuńskiej. Wspólnie z płk. Ishiwarą Kanji przygotował dywersję na tra­sie kolei południowomandżurskiej, która dała Japończykom pretekst do agresji na Chiny, a następnie utwo­rzenia w marcu 1932 r. państwa Mandżukuo na terenie zdobytej Mandżurii, w czym Itagaki również aktywnie uczestniczył; w nowym państwie objął funkcję doradcy najwyższych władz wojskowych. W 1937 r. został ministrem wojny w rządzie premiera Fumimaro *Ko-noe. Od lipca tego roku nadzorował działania armii japońskiej walczącej na terytorium *Chin.

Pozostał na stanowisku ministra mimo rezygna­cji Konoe w styczniu 1939 r. i obję­cia urzędu premiera przez Hiranumę Kiichiro. Opowiadał się za sojuszem Japonii z hitlerowskimi Niemcami; po zawarciu paktu *Ribbentrop--Mołotow 23/24 sierpnia 1939 r. twierdził, że Niemcy zdradziły Japonię. Po ustąpieniu premiera Kiichiro przeszedł na stanowisko szefa sztabu armii ekspedycyjnej w Chinach, a w lipcu 1941 r. objął funkcję głównodowodzącego wojska­mi japońskimi w Korei. Od polowy 1945 r. dowodził 7 okręgiem na Ma­lajach, gdzie 12 września 1945 r. podpisał akt kapitulacji. W procesie zbrodniarzy wojennych w Tokio w 1948 r. został skazany na śmierć i powieszony.

Podobne prace

Do góry