Ocena brak

Istota systemu parlamentarno – gabinetowego

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Władza wykonawcza od poczęcia do śmierci jest zależna od władzy ustawodawczej.

W systemie parlamentarno- gabinetowym rząd nie żyje dłużej niż Parlament ale może żyć krócej. Rząd jest emanacją Parlamentu. Rząd może być odwołany przez Parlament. Parlament kontroluje rząd.

Ten system został ukształtowany w Wielkiej Brytanii. Występuje tam w klasycznej sytuacji. Został ukształtowany w XVII w. System parlamentarno – gabinetowy taki jak dziś (obecny) istnieje od pierwszej połowy XVIII w.

Parlament tworzy ramy politycznego funkcjonowania rządu. Parlament tworzy granice funkcjonowania rządu.

Do góry