Ocena brak

Istota rewolucji wg Hannah Arendt

Autor /Marek555 Dodano /17.06.2011

Rewolucje starożytne (mutatio rerum, metabolais) były cyklicznymi przemianami nie wprowadzającymi zasadniczo nowej jakości do systemu politycznego. Były to raczej cykliczne walki demokracji z oligarchią, motywowane ekonomicznie. Były to rewolucje bliskie pierwotnemu znaczeniu tego słowa – cyklicznie nawracające. Kwestia socjalna zaczęła odgrywać decydującą rolę dopiero w epoce nowożytnej, kiedy ludzie zaczęli wierzyć, że życiu na ziemi nie musi towarzyszyć nędza większości. Antyczny cykl rewolucyjny opierał się na wierze w istnienie obiektywnej, naturalnej różnicy pomiędzy możnymi i biednymi. Myśl nowożytna ten cykl przerwała, orzekając o możliwości zaistnienia powszechnej równości zarówno politycznej jak i ekonomicznej. Równości ekonomicznej dotyczyła rewolucja francuska, równości politycznej – rewolucja amerykańska. Istotne dla rewolucji nowożytnych jest więc wprowadzanie (lub deklarowanie wprowadzenia) nowego porządku, co artykułowane było w czasie rewolucji francuskiej nawet zmianą kalendarza i rozpoczęciem nowego naliczania czasu.

Drugą cechą charakterystyczną rewolucji jest dążenie do wolności (Condorcet). Dążenie do wolności, nie wyzwolenia i swobód, które implikują brak wolności, ale wolności pełnej, respektującej człowieka wraz z jego prawami naturalnymi i osobistymi aspiracjami. „Rewolucja jest sama w sobie działaniem wywołującym poczucie wolności”.

Podobne prace

Do góry