Ocena brak

Istota profilu biofizycznego płodu

Autor /demetrio Dodano /09.06.2014

Istotą profilu biofizycznego jest zróżnicowana rsakcja ośrodkowego układu neonowego na niedotlenienie płodu, objawiająca się różnym zakresem upośledzenia funkcji poszczególnych narządów nadzorowanych przez określone struktury mózgu.

Czułość poszczególnych ośrodków mózgu na niedotlenienie jest różna i jest uzależniona od okresu kształtowania się w życiu płodowym ośrodka odpowiedzialnego za funkcję określonego narządu (układu).

Jednym z ośrodków najwcześniej pojawiających się w życiu wewnątrzma-cicznym, jest ośrodek odpowiedzialny za napięcie mięśni, zlokalizowany w korze i ośrodkach podkorowych, który zaczyna się kształtować ok. 9. tygodnia ciąży.

Pierwsze ruchy oddechowe i skurcze przepony pojawiają się już w 10.--12. tygodniu ciąży, lecz ośrodek odpowiedzialny za ruchy oddechowe znajdujący się w dnie komory czwartej staje się w pełni dojrzały ok. 20.-21. tygodnia ciąży.

Około 25. tygodnia ciąży w pełni dojrzałe są ośrodki w ośrodkowym układzie nerwowym odpowiedzialne za wszystkie rodzaje ruchów, tj. ruchy prostowania i zginania kończyn, rotacji tułowia, ruchy oddechowe i skurcze przepony. Najpóźniej, bo dopiero ok. 28. tygodnia ciąży rozpoczyna swoją funkcję ośrodek zlokalizowany w tylnej części podwzgórza i rdzenia przedłużonego, regulujący czynność serca płodu, który w pełni jest dojrzały ok. 32. tygodnia ciąży. Ośrodek ten jest najbardziej wrażliwy na spadek saturacji. Ośrodki powstałe w pierwszych tygodniach ciąży są mniej wrażliwe na niedotlenienie niż powstające w późniejszym okresie życia płodowego. Ponieważ w czasie dojrzewania ośrodkowego układu nerwowego płodu największe zapotrzebowanie na tlen wykazują nowo powstające ośrodki, zatem najbardziej wrażliwe na niedotlenienie są ośrodki odpowiedzialne za kontrolę rytmu serca płodu i ruchy oddechowe, a najmniej wrażliwe odpowiedzialne za napięcie mięśni. W związku z powyższym ocena aktywności ruchowej płodu stała się jedną z podstawowych metod oceny stanu płodu.

Objętość płynu owodniowego jest parametrem świadczącym o przewlekłym niedotlenieniu płodu. Za produkcję i resorpcję płynu owodniowego odpowiada walcowaty nabłonek pokrywający łożysko, który pod koniec ciąży wytwarza ok. 50% i resorbuje ok. 60% wód płodowych. Pozostała ilość płynu owodniowego jest produkowana głównie przez nerki, skórę i płuca, a resorbo-wana w przestrzeniach międzykomórkowych naczyń pępowinowych, skórę i płuca. Zależność między małowodziem a niedotlenieniem płodu w'ynika prawdopodobnie ze zmiany dystrybucji krwi podczas ostrego niedotlenienia i w efekcie zmniejszenia ukrwienia narządów odpowiedzialnych za produkcję płynu owodniowego. Średni czas spadku objętości płynu owodniowego od momentu niedotlenienia wynosi ok. 11 dni w III trymestrze ciąży; w terminie porodu czas ten się skraca, a w ciąży po terminie wynosi jedynie ok. 24 godzin.

Ocena ułtrasonograficzna zachowania płodu na podstawie analizy parametrów przedstawionych w tabeli 3.3 pozwala na ocenę stanu płodu, wskaźników ostrego i przewlekłego niedotlenienia płodu oraz funkcji łożyska.

Punkty są przyznawane, gdy występuje dana cecha (cecha prawidłowa - 2 punkty, nieprawidłowa - 0 punktów).

Obecnie zmodyfikowany profil biofizyczny polega na wybiórczej ocenie parametru reaktywności rytmu serca płodu. Ocena tego parametru wymaga dodatkowego czasu i jest wykonywana tylko w przypadku uznania którejkolwiek z czterech cech (napięcie mięśniowe, ruchy ciała, ruchy oddechowe, ilość płynu owodniowego) za nieprawidłową. Ta modyfikacja wprowadziła zmianę w ocenie punktowej prawidłowego profilu 8/8, co nie ma wpływu na wartość diagnostyczną profilu, ale znacznie upraszcza wykonanie badania i skraca jego czas. Suma punktów 8-10 oznacza dobry stan płodu. Niższe wyniki wskazują na niedotlenienie płodu.

 

Podobne prace

Do góry