Ocena brak

Istota procesu komunikacji marketingowej

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Dążeniem każdego przedsiębiorstwa zorientowanego marketingowo jest maksymalizacja zysku poprzez pryzmat zadowolenia klienta. Przy dzisiejszej różnorodności oferty rynkowej sam fakt stworzenia produktu odpowiadającego pot-rzebom nabywców i dostarczenia go po konkurencyjnej cenie, nie gwarantujeosiągnięcia tego celu. Oddziaływanie na konsumenta odbywa się nie tylko poprzezstworzenie nazwy i logo firmy, wyposażenie produktu w atrakcyjne opakowanieczy wybór optymalnego miejsca sprzedaży. Elementy te, choć są nośnikami pew-nych treści, nie wystarczają do kreacji efektywnego systemu integracji.

W celu świadomej aktywizacji procesu sprzedaży przedsiębiorstwo dysponuje następującymi narzędziami tworzącymi system komunikacji marketingowej:

Prócz wymienionych instrumentów o charakterze formalnym, istnieje równieżsystem komunikacji nieformalnej. Stanowią go niezależni eksperci, liderzy wygłaszający opinie na arenie publicznej oraz osoby z bliskiego otoczenia docelowegoklienta jak jego rodzina, przyjaciele czy sąsiedzi.

Rekomendacje słowne są nie mniej ważne niż system instrumentów bezpośredniego oddziaływania, choć trudniej jest ocenić ich wpływ na aktywizację procesu sprzedaży.

Podobne prace

Do góry