Ocena brak

Istota poznania apriorycznego według fenomenologów

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Szczegółowe poznania apriorycznego poświęcają poznaniu apriorycznemu zwolennicy głośnego współczesnego kierunku, zwanego fenomenologią twórcą był f. Niemiecki Edmund Hussrel. Myśliciel ten przyjmuje hasło równo brzmiące z hasłem empiryzmu, które wychodząc poza wiedzę czysto słowną, polegającą na wyłuszczeniu sensu wyrazów musi opierać się na doświadczeniu. Jednak hasło to posiada inne znaczenie niż u empirystów. E. mówiąc o doświadczeniu maja na myśli doświadczenie zmysłowe, fenomenolodzy sięgają zaś do dośw. jako wgląd w istotę rzeczy. Owe istoty rzeczy bytują w świecie tworów idealnych, bezczasowych, świecie jako żywo przypominającym świat idei Platona.

Podobne prace

Do góry