Ocena brak

Istota organizacji,interdyscyplinarność teorii organizacji,podstawowe nurty

Autor /VemyDooxy Dodano /11.08.2006

1.1.Istota organizacji

-treoria organizacji i zarządzania jest nauka o zarządzaniu organizacjami.
-juz wczasach antycznych były wykorzystywane bardziej rozwiniete formy innych organizacji np. Legiony rzymskie. Za najstarsza z dzis instytucyjnych organizacji mozna uznac kościół katolicki.

1.2.interdyscyplinarność teorii organizacji.

Z czego wynika szczególna złożoność organizacji?
-ze skomplikowania zjawisk społecznych jak i z wysoko rozwinietych technik , powoduje to ze teoria organiozacji i zarządzania musi korzystac z dorobku szeregu pokrewnych nauk. Mozna zarem stwierdzic ze teoria oiz nalezy do nauk interdyscyplinarnych.

Jak nalezy rozumiec interdyscyplinarnosc teorii organizacji i zarzadzania?
Polega na tym , ze dana dyscyplina naukowa ma pewne pole wspolne z innymi dyscyplinami. To wspolne pole moze obejmowac ten sam przedmiot badan lub identyczne metody lub techniki badan.np. Z faktu ze organizacja składa sie z ludzmi , wynika silne powazanie teorii organizacji i zarzadzania z naukami społecznymi: socjologia, psychologia. Z polaczenia socjologii i zarzadzania powstaly: socjologia pracy, socjologia socjologia organizacji a z polaczenia spsychologii i organizacji np. Psychologia organizacyjna.

1.3.podstawowe nurty.

Omow podstawowe nurty wystepujace w teorii organizacji i zarzadzania.
-nurt klasyczny(tradycyjny) i neoklasyczny: nurt klasyczny opiera sie na steorotypie czlowieka ekonomicznego. W tym sterotypie czlowiek ekonomiczny to istota kalkulujaca glownie , jesli nie wylacznie, korzysci materialne. Nalezy zatem odzialywac na niego przede wszystkim za pomoca bodzcow materialnych zarowno pozytywnych-nagrod jak i negatywnych-kar. Nurt klasyczny i jego przedlozenie zwane nurtem neoklasycznym opiera sie na uogolnieniu doswiadczen praktycznym.

-nurt psycho-socjologiczny(inspiracja:zachowania ludzkie w organizacji): opiera sie na koncepcji czlowieka spolecznego. Bardzo silnym zrodlem motywacji zachowan ludzi sa stosunki spoleczne a zwlaszcza relacje z innymi uczestnikami organizacji. skupia się na zjawiskach społecznych. Bada się w nim zachowanie różnych tak grup, jak i zachowania indywidualne w różnych sytuacjach organizacyjnych. Celem twórców tego nurtu jest poznanie praw rządzących ludzkim zachowaniem oraz rozwojem stosunków międzyludzkich. Człowiek postrzegany jest jako człowiek społeczny.


-nurt systemowy(cybernetyka): wykorzystując do badań i opisu organizacji dorobek ogólnej teorii systemów i cybernetyki bada organizacje jako całość Przedmiotem zainteresowania badaczy są nie tylko elementy systemu organizacyjnego, ale przede wszystkim różnego rodzaju powiązania pomiędzy nimi. Powiązania te obejmują tak, że relacje organizacji ze swoim otoczeniem. Człowiek w tym nurcie jest człowiekiem racjonalnym.(wprowadzil stereotyp czlowieka racjonalnego, ktory stale podejmuje decyzje , dokonuje wyboru na podstawie rachunku zysku istrat.)

nurt klasyczny i neoklasyczny zawierający naukowe uogólnienia licznych doświadczeń praktyków, postrzegający człowieka instrumentalnie. Człowiek to homo economicus. To, co jest najistotniejszym problemem tego nurtu to wysoka efektywność organizacji.

W jaki sposob teoria organizacji i zarzadzania sluzy praktyce zarzadzania organizacjami?
Pozwala lepiej rozwazywac problemy i przewidywac skutki podejmowania decyzji .nie zastapi ona jednak trafnej oceny sytuacji i stosownej do tej odeny doboru srodkow i sposobow dzialania.

Podobne prace

Do góry