Ocena brak

ISTOTA ORAZ CELE ZAGRANICZNEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Zagraniczna polityka ekonomiczna, to świadome oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą. Przedmiotem oddziaływania jest obrót towarowy i usługowy z zagranicą oraz przepływ czynników produkcji między krajem, a zagranicą. Częścią zagranicznej polityki ekonomicznej jest polityka handlowa, czyli kształtowanie przez państwo obrotów towarowych z zagranicą.

Cele: wybór przez państwo określonych priorytetów w stosunkach gospodarczych z zagranicą. Mogą być ilościowe lub jakościowe oraz posiadać różny horyzont czasowy.

ILOŚCIOWE: osiągnięcie pożądanych rozmiarów handlu zagranicznego lub salda bilansu handlowego, zagwarantowanie dostaw energii i surowców niezbędnych krajowi, określona wielkość inwestycji zagranicznych lub własnych.

JAKOŚCIOWE: poprawa terms of trade, wzrost wydajności pracy przez wydłużenie serii produkcji związane z rozwojem exportu, podniesienie poziomu technicznego produkcji w wyniku importu nowoczesnych technologii, zmiany strukturalne w gospodarce itp.

HORYZONT CZASOWY: krótki (do 1 roku) – możliwa jest poprawa terms of trade, zwiększenie exportu lub ograniczenie importu, średni (1-5 lat)- poprawa efektywności gospodarowania, podniesienie poziomu technicznego produkcji przez import technologii i licencji, zwiększenie inwestycji kapitałowych własnych lub obcych, długi (pow.5 lat)- możliwe zmiany strukturalne w gospodarce, poprawa salda bilansu płatniczego, zmiana miejsca w międzynarodowym podziale pracy.

Cele zagranicznej polityki ekonomicznej są ze sobą wzajemnie powiązane na zasadach sprzężenia zwrotnego; bez osiągnięcia jednego nie możliwe jest osiągnięcie drugiego i odwrotnie. Często występują między nimi sprzeczności więc państwo powinno wybierać najważniejsze.

Podobne prace

Do góry