Ocena brak

ISTOTA ORAZ CELE MIĘDZYNARODOWEJ POLITYKI EKONOMICZNEJ

Autor /Patryk0909 Dodano /05.01.2012

Międzynarodowa polityka ekonomiczna to jednolite środki, cele i narzędzia polityki krajów jednego regionu geograficznego, grupy krajów itp. Aby wypracować międzynarodową politykę ekonomiczną należy koordynować zagraniczną politykę ekonomiczną zainteresowanych krajów. Koordynacja ta może mieć zróżnicowany charakter i zakres. Może być dokonywana:

ex post – sprowadza się do wymiany informacji między zainteresowanymi krajami na temat kierunków zagranicznej polityki ekonomicznej (nosi nazwę konsultacji), poszczególne kraje prowadzą jednak nadal automatycznie zagraniczną politykę ekonomiczną;

ex ante – wyraża się w dopasowaniu kierunków zagranicznej polityki ekonomicznej (nosi nazwę właściwej koordynacji). Międzynarodowa polityka ekonomiczna jest w tym przypadku efektem uzgodnień między krajami prowadzącymi ją. Zakres tych uzgodnień może być zdeterminowany geograficznie, problemowo lub czasowo. Wyrazem ujęcia jest dobór krajów zainteresowanych prowadzeniem polityki międzynarodowej- geograficzny, tematyczny lub horyzontalny.

Cele : priorytety w stosunkach gospodarczych z zagranicą w skali grupy krajów, regionu lub w skali globalnej. Mogą być one wspólne dla grupy krajów, np. członków ugrupowania integracyjnego itp. Cele mogą mieć różny charakter czasowy

  • krótki - posiadają głównie cele o charakterze koniunkturalnym (stabilizacja cen, przeciwdziałanie deficytowi bilansu handlowego itp.),

  • średni - dążenia do przeciwdziałania ograniczeniom w handlu zagranicznym i przyspieszenia tempa rozwoju gospodarczego,

  • długi – cele o charakterze strukturalnym (zmiana miejsca w międzynarodowym podziale pracy, przekształcenie struktury produkcji, zmiana struktury exportu, zrównoważenie bilansu płatniczego itp.).

Podobne prace

Do góry