Ocena brak

Istota logistyki – definicja

Autor /karol Dodano /23.06.2011

Istotą logistyki – jest kompleksowa integracja zarządzania przepływami materiałów, informacji, uporządkowanie tych przepływów przynosi wymierne korzyści.

Logistykaproces zarządzania całym łańcuchem dostaw.

Logistyka – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy na styku techniki, informatyki, ekonomii, która integruje przepływy strumieni materiałów, informacji, kapitału w celu podniesienia produktywności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku.

Do góry