Ocena brak

Istota kontroli marketingu i jej elementy

Autor /kevin Dodano /01.04.2011

Skuteczność każdego systemu zarządzania w znacznym stopniu zależna jest odsposobu zorganizowania i funkcjonowania kontroli. Jest ona drugą stroną planowania. Jak wiadomo plan marketingowy określa cele i strategie, określa zadania odcinkowe oraz przypisuje je konkretnym komórkom organizacyjnym, precyzuje budżet.

W trakcie prowadzonej działalności operacyjnej mogą wystąpić odchyleniaw stosunku do planu powodowane przyczynami o różnym charakterze:

  1. przyczynami obiektywnymi, np. zmiany w otoczeniu firmy,

  2. przyczynami subiektywnymi - złą wolą pracowników, brakiem dostatecznego zaangażowania, brakiem umiejętności wykonawców, popełnionymi błędami w planowaniu.

Kontrola powinna wykrywać pojawiające się odchylenie i przekazywać informacje kierownictwu w celu dokonania stosownych korekt. Kontrola operacyjnama za zadanie poprawę produktywności w realizacji obecnego planu.

Obok kontroli operacyjnej, którą prowadzi komórka marketingu, realizacjastrategii marketingowej firmy powinna być objęta kontrolą strategiczną. Jejzadaniem jest zwiększenie efektywności organizacji w poszukiwaniu dróg wzrostu i rozwoju.

  Proces kontroli marketingowej składa się z następujących etapów:

  • określenia standardów (jak być powinno?)

  • ustalenia rzeczywistych wielkości porównania standardów z wielkościami rzeczywistymioceny wyników.

Podobne prace

Do góry