Ocena brak

Istota i rozwój logistyki w przedsiębiorstwie

Autor /Juras123 Dodano /28.06.2011

I. Ujęcie, rozumienie rzeczowe (przedmiotowe)Logistyka to procesy fizycznego przepływu dóbr materialnych; surowców, materiałów, półproduktów, wyrobów gotowych oraz informacji im towarzyszących w przedsiębiorstwie oraz między przedsiębiorstwami (załadunek, transport).

W tym znaczeniu występuje ona w każdym przedsiębiorstwie.

II. znaczenie koncepcyjneLogistyka oznacza koncepcje zarządzania procesami fizycznego przepływu dóbr materialnych oparta na zintegrowanym, systemowym ujmowaniu tych procesów, co pozwala racjonalizować całkowite koszty logistyczne.

W tym rozumieniu nie każde przedsiębiorstwo taką logistykę stosuje.

III. logistyka jako naukaJest to dziedzina wiedzy ekonomicznej badająca prawidłowości i zjawiska przepływu dóbr fizycznych i informacji w gospodarce, a także w poszczególnych jej ogniwach. Logistyka bowiem może dotyczyć całej gospodarki albo jej poszczególnych ogniw.

Dwa znaczenia logistyki:

1. “logisticos” (z greckiego) oznacza sztukę myślenia opartą na sile rozumu, sztuka rozumowego myślenia, można to pojęcie łączyć z pojęciem logiki.

2. “logistique” (z francuskiego) oznacza dział sztuki wojennej obejmujące sprawy zaopatrzenia, zakwaterowania, transportu w armii, w wojsku.

Podobne prace

Do góry