Ocena brak

Istota i rola pieniądza we współczesnej gospodarce

Autor /Ziemowit95 Dodano /14.12.2011

Pieniądz to:

- Powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonuje się płatności za dostarczone dobra lub wywiązuje się ze zobowiązań.

- Jest to środek wymiany.

- Powszechny ekwiwalent towarów, wyraża wartość towaru.

Przykładem pieniądza w historii jest bydło i muszle. Ich wadą było towarzyszenie wysokich kosztów transakcyjnych – trzeba był marnować mnóstwo czasu na szukanie tych, którzy byli zainteresowani takim środkiem płatniczym.

Gdy pojawiły się państwa, zaczęto emitować pieniądz w postaci złota i srebra, co obniżyło koszty transakcyjne, wadą była pokusa domieszki metali nieszlachetnych, co czyniono w sytuacjach podbramkowych, gdy pojawiały się nieprzewidziane wydatki, ale w ten sposób doprowadzano do inflacji. Nadmierne ilości pieniądza nie miały pokrycia w towarach. Z czasem pojawił się pieniądz w postaci banknotów i monet z metali nieszlachetnych. Istotne jest nie to, jaką ma fizyczną postać, ale to, że istnieje umowa społeczna, na mocy której jest on bezwarunkowo akceptowany jako środek płatniczy.

Funkcje pieniądza we współczesnej gospodarce:

a) Środek wymiany

- Jest środkiem za pośrednictwem którego dokonuje się wymiany dóbr i usług, sprzedaje się lub kupuje dobra, wymienia się usługi i prace.

- Jest skupiany po to, by dzięki niemu konsumować inne dobra.

- Dzięki niemu istnieje gospodarka pieniężna.

- W gospodarce bezpieniężnej (barterowej), nie występuje środek wymiany, wymiana jest bezpośrednia, co oznacza, że wymienia się dobro za dobro. Taka gospodarka jest marnotrawstwem czasu i energii na znalezienie dobra, które zadowoli obie strony.

- Pełni rolę upraszczającą – używanie pieniądza pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek związany z zawieraniem transakcji.

b) Jednostka rozrachunkowa

- Jest jednostką, w której wyrażane są ceny i przy pomocy której prowadzone są rozliczenia, np. w Polsce ceny wyrażane są w złotówkach.

c) Środek przechowywania wartości (tezauryzacji)

- Można go wykorzystać do dokonania zakupów w przyszłości.

- Ponieważ jednak pieniądz jako taki nie przynosi odsetek, a jego siła nabywcza stale się zmniejsza w wyniku inflacji, istnieją lepsze niż pieniądz środki przechowywania wartości.

d) Miernik odroczonych płatności

- To funkcja jednostki rozrachunkowej w dłuższym okresie.

Podobne prace

Do góry