Ocena brak

Istota i rodzaje niepowodzeń szkolnych

Autor /Ananiasz2 Dodano /19.12.2011

Niepowodzenia szkolne - to sytuacje, które charakteryzują się występowaniem wyraźnych rozbieżności między wymaganiami wychowawczymi i dydaktycznymi szkoły a postępowaniem uczniów oraz uzyskiwanymi przez nich wynikami nauczania. Zakładamy przy tym, że wymagania szkoły są zgodne z uznawanymi przez społeczeństwo celami wychowania oraz adekwatne w stosunku do obowiązujących programów.

Rodzaje: warunki społeczne, a przede wszystkim środowisko rodzinne dziecka (syt. materialna dziecka, atmosfera domowa, liczebność rodziny); samo dziecko (np. defekty wzroku, słuchu, obnizona spr. Intelektualna itp.); nauczyciel i narzędzia jego działalności oraz szkoła (przygotowanie dydaktyczne nauczyciela)

Podobne prace

Do góry