Ocena brak

ISTOTA I KLASYFIKACJA FUNDUSZY CELOWYCH

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Funduszem celowym->jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą z dochodów publicznych a wydatki przeznaczone są na realizacją wyodrębnionych zadań.

Jeżeli fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu państwa to jest on państwowym funduszem celowym

Jeżeli fundusz celowy realizuje zadania wyodrębnione z budżetu jednostki samorządu terytorialnego to jest odpowiednio gminnym, powiatowym lub wojewódzkim funduszem celowym.

Podstawą gospodarki finansowej funduszu celowego jest plan finansowy .

Szczegółowe zasady gospodarki funduszy celowych określa minister nadzorujący państwowy fundusz celowy w porozumieniu z Ministrem Finansów.

Fundusz celowy rodzaje->Rozróżnia się fundusze celowe :

1)autonomiczne - całkowicie samofinansujące się,

2)finansowo połączone z budżetem - fundusze dotowane z budżetu lub swoje nadwyżki odprowadzające do budżetu

3)wewnątrzbudżetowe - tworzone w ramach budżetu, przeznaczenie środków na określony cel.

Wykaz funduszy celowych :Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Fundusz Pracy Fundusz Gwarantowanych świadczeń Pracowniczych Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundusz Alimentacyjny

Podobne prace

Do góry