Ocena brak

ISTOTA I FUNKCJE ZNAKÓW. SPOSÓB ISTNIENIA ZNAKÓW

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Znak to twór dwuwarstwowy (dwustronny), złoŜony z nosiciela znaczenia i znaczenia. Spośród rozmaitych funkcji znaku naczelną jest odsyłanie jego uŜytkownika do przedmiotu innego niŜ sam znak.

Podobne prace

Do góry