Ocena brak

Istota i funkcje produktu

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

Produkt jest pierwszym i najważniejszym elementem marketing mix. Strategia produktu wymaga koordynacji działań w zakresie asortymentu, lini produktów, marek opakowań i etykiet. Produkty na rynku dzielimy na :Dobra fizyczne (samochody książki),Usługi(fryzjer, koncerty),Osoby (Michael Jordan),Miejsca(wenecja),Organizacje(stowarzyszenie kardiologów),Idee(planowanie rodziny, bezpieczna jazda samochodem)

Można rozpatrywać produkt na 5poziomach:

Najniższy poziom to podstawowy pożytek –oznacza to podstawowa usługa lub korzyść, którą nabywca w rzeczywistości kupuje

Produkt w formie podstawowej-sprzedawca przekształca podstawową korzyść w produkt w formie podstawowej

Produkt oczekiwany-zbiór cech i warunków, jakich oczekują nabywcy, decydujący kupić dany produkt

Produkt ulepszony-to taki, który oferuje dodatkowe usługi lub korzyści, wyróżniające go od oferty konkurencji

Produkt potencjalny-to znaczy wszelkie ulepszenia i przekształcenia jakim ostatecznie może podlegać produkt w przyszłości.

Instrumenty i działania związane z produktem-najkorzystniej kiedy przybierają postać zmiennych decyzyjnych i zmiennych zależnych. Aspekty produktu-rynkowy(punktem wyjścia nie jest produkt a rynek oraz potrzeby konsumenta.Aspekt techniczno-technologiczny-kształowanie produktu pod względem techniczno-technologicznym-sprawna sprzedaż.

Funkcje produktu

Są odzwierciedleniem relacji zachodzących między produktem a celem, któremu on służy i który uzasadnia jego istnienie-decydują o funkcjonalności produktu-jest to podstawowa funkcja. Funkcje podstawowe mogą być spełniane w różnym stopniu.

Relacje między produktem a stopniem realizacji celu decydują o wydajności , która odzwierciedla stopień intensywności wykonania funkcji produktu.Więc podstawowe funkcje produktu to: funkcjonalność i wydajność

Dodatkowe funkcje: wygoda użytkowania i estetyka produktu

Kształtowanie funkcji produktu: produkt powinien spełniać wymogi bezpieczeństwa i zdrowia człowieka oraz mieć użyteczność społeczną w długich okresach. Kształtowanie funkcji produktu zgodnie z potrzebami klienta konsument wymaga również przestrzegania zasady ekonomiczności działania.

Podobne prace

Do góry