Ocena brak

ISTOTA I CELE TEORII HANDLU MIĘDZYNARODOWEGO

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Teoria handlu międzynarodowego stale się rozwija. Istota: rozwój i kształtowanie się światowego handlu zagranicznego. Bada korzyści i warunki międzynarodowej wymiany towarowej współczesne teorie dzielimy na :

1.TEORIE NEOCZYNIKOWE

Ich istota sprowadza się do rozszerzenia rozważań Heckschera, Okleina i Samuelsona na dodatkową liczbę czynników produkcji niż kapitał i praca. W oparciu o koszty względne w/w teoretycy dodatkowo uwzględniają zasoby naturalne, niejednorodności czynników pracy i kapitału. Pracę proponuje dzielić na prostą i złożoną a kapitał na rzeczowy i ludzki ( który inaczej jest nazywany pracą złożoną cel: uogólnienie zasady że każdy kraj powinien exportować towary których wytwarzanie wymaga zastosowania obfitych czynników produkcji i importować towary, których produkcja wymaga większego zastosowania czynników małoobfitych.

2.TEORIE NEOTECHNOLOGICZNE

Ich istotą jest określenie zmian spowodowanych rozwojem postępu technicznego.

teoria linii technologicznej ma za zadanie udowodnić i pokazać możliwości rozwoju handlu przez różnice w poziomie i tempie postępu technicznego.

Teoria cyklu życia produktu (faza innowacyjna, dojrzewania standaryzacji)

Teoria korzyści skali produkcji i zbytu – korzyści skali występują gdy rozmiary produkcji i zbytu rosną szybciej niż nakłady czynników produkcji.

3.TEORIE POPYTOWO – PODAŻOWE

Istotą jest eksponowanie znaczenia czynników podażowych i popytowych (rozmiarów i struktury popytu i podaży).

Cel: udowodnienie , że 1 z korzyści rozwoju handlu jest lepsze niż zaspokojenie potrzeb konsumentów oraz inwestorów.

Podobne prace

Do góry