Ocena brak

Istota, budowa i rodzaje postaw

Autor /Norbert999 Dodano /03.01.2012

POSTAWA to gotowość jednostki do reagowania w określony sposób na odpowiednie obiekty, jakimi mogą być zarówno przedmioty materialne (rzeczy, ludzie, zwierzęta), jak i idee.

Postawa składa się z 3 elementów:

  • Dwóch zewnętrznych: poznawczego i emocjonalnego.

  • I zewnętrznych: zachowaniowego (mimika, gesty, słowa).

Na element poznawczy postawy składają się: wiedza i przypuszczenia dotyczące obiektu postawy.

Na element emocjonalny postawy składają się: emocje negatywne i skojarzenia.

KLASYFIKACJA POSTAW:

  • Ze względu na kierunek: pozytywne, negatywne i obojętne.

  • Ze względu na budowę: pełne (złożone zarówno z elementu zewnętrznego i wewnętrznego) i niepełne (jeśli nie ma w niej niektórych elementów).

  • Ze względu na czas trwania: zmienne i trwałe.

  • Ze względu na treść: w stosunku do pracy, nauki rodziców, przełożonego, pracownika rządu.

  • Zakres podmiotowy: indywidualne i grupowe.

  • Ze względu na stosunek do norm społecznych i prawnych: konformistyczna (postawa człowieka, który postrzega normy ze zrozumieniem, bo tak mu wygodniej), nonkonformistyczna (wiąże się z brakiem akceptacji danych norm, ale je przestrzega), legalistyczna (bezwzględne respektowanie norm prawnych) i przestępcza (łamanie norm).

Podobne prace

Do góry