Ocena brak

Istota bilansu płatniczego i jego główne pozycje

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Bilans płatniczy to syntetyczne zestawienie wszystkich płatności dokonywanych między rezydentami krajowymi, a zagranicą w danym okresie, zazwyczaj w określonym roku.

Pozycje bilansu płatniczego kraju:

I. Bilans obrotów bieżących obejmuje płatności kraju związane z międzynarodową wymianą towarów i usług oraz koszty (dodatnie lub ujemne) obsługi kapitału zagranicznego.

1.bilans handlowy – zestawienie porównawcze importu i exportu dokonanego przez rezydentów kraju w stosunku do partnerów zagranicznych

2.bilans obrotów usługami – zestawienie płatności z tytułu obrotów usługami, między krajem a zagranicą, w tym z tytułu świadczeń usług transportowych, ubezpieczeniowych

3.bilans procentów i dywidend – zestawienie wpływów i wydatków z tytułu obsługi kapitału obcego (wpływy i wydatki z tytułu zagranicznych inwestycji lub indywidualnych uzyskiwanych pożyczek)

4.bilans wydatków rządowych nie uwzględnionych gdzie indziej (transfery rządowe np. składki płacone instytucjom, nieodpłatne dostawy w ramach pomocy międzynarodowej.

II. Bilans obrotów kapitałowych zalicza się tu przepływy kapitału we wszystkich formach tzn. kapitału port folio i inwestycyjnego (produkcyjnego)

1.bilans obrotów kapitałami krótkoterminowych prywatnych przepływów kapitałowych, prywatnych podmiotów gospodarczych.

2.bilans obrotów kapitałami długoterminowymi – obejmuje on przepływy kapitału średnio- i długoterminowego w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich (produkcyjnych) i pośrednich (lokaty prywatne) oraz w formie średniookresowych i długookresowych kredytów prywatnych, rządowych i organizacji międzynarodowych.

III. Bilans obrotów wyrównawczych inaczej bilans obrotów dewizowych banku centralnego.

Suma wszystkich bilansów powinna dać zero.

Podobne prace

Do góry