Ocena brak

Istnienie, natura i posłannictwo aniołów

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

W teologii mówi się, że na początku czasów B stworzył istoty duchowe z niczego. O aniołach dowiadujemy się z Pisma Św. ST zawiera wzmianki o jakiś istotach rodzaju męskiego. ST mówi o specjalnym rodzaju aniołów tzw. „anioł Jahwe”. Anioł taki ma 4 postacie: jest reprezentantem B, głową wszystkich istot niebieskich, otrzymującym pewną funkcję. Ma on do spełnienia 3 zadania: objawia wolę B, wybawia Izrael od złego, pośredniczy między B a Czł. Anioł, więc zapewne zastępował teofanię.

Podział aniołów wg Dionizego Areopagity:

 • Aniołowie

 • Archaniołowie

 • Moce (Potęgi)

 • Zwierzchności (Władze)

 • Państwa

 • Księstwa

 • Trony

 • Serafinowie

 • Cherubini.

Tobiasz mówi, że aniołowie używają takiego pokarmu i napoju, którego Czł. Nawet oglądać nie może. Istnieją byty duchowe stworzone przez B i nazywane aniołami. Nie posiadają ciała, są nieśmiertelni, przewyższają ludzi, nie mają tajników, aby przeniknąć naszą wolę, nie są równi.

Boże posłanie aniołów:

 • polega na służbie spełnianej wobec B,

 • sprawowanie opieki nad ludźmi.

Anioł to posłaniec i zwiastun. Wyraz ten oznacza istoty stworzone, rozumne, wolne, duchowe oraz osobowe, tzn. są to pełne osoby wyższego rodzaju, dużo doskonalsze od Czł. Nie są to byty materialne. Teologia nie zajmuje się naturą aniołów, ale ujmuje ich funkcjonalnie i uczy, że aniołowie nie wpływają na dzieje doczesne, ale tylko na dzieje zbawienia. Są pewnymi znakami B realizacji historii zbawienia. Bardzo ścisły związek aniołów z Chrystusem, mają w sobie Jego obraz i uczestniczą w nim jako Głowie, Stworzenia w Jego dziele Zbawczym. Aniołowie są dopuszczani do życia wewnątrztrynitarnego. Są nieśmiertelni, ale zostali stworzeni w czasie, aniołowie mają też jak i Czł. wszelkie dary nadprzyrodzone od B.

Istnienia aniołów nie można udowodnić samym rozumem, chociaż można się domyślać z racji stosowności (Św. Tomasz). Stopniowanie w świecie bytów stworzonych przez B:

 • materia nieożywiona (kamień),

 • m. ożywiona życiem wegetatywnym i zmysłowym (zwierzęta),

 • m. ożywiona życiem wegetatywnym, zmysłowym i duchowym (człowiek),

 • byty pośrednie między człowiekiem a B (czy istnieje luka? aniołowie),

 • Bóg.

Istnienie aniołów.

Jest dogmatem, że istnieją byty duchowe przez B stworzone, zw. aniołami.

Jest dogmatem, że aniołowie zostali stworzeni z niebytu i w czasie.

Natura aniołów.

Jest dogmatem wiary, że aniołowie są duchami nieposiadającymi ciał w naszym tego słowa znaczeniu.

Jest bliskim dogmatu, iż aniołowie są nieśmiertelni.

Jest bliskim dogmatu, iż aniołowie mają wolną wolę.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że aniołowie są czystymi duchami, czyli istotami bezcielesnymi.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że aniołowie zdolnościami poznawczymi przewyższają ludzi, jednakże nie mają umiejętności przenikania tajników związanych z wolną wolą istot rozumnych (secreta cordium), ani nie mogą pewnie przewidywać czynów wypływających z wolnej woli.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, iż aniołowie nie są między sobą równi.

Boże posłannictwo aniołów.

Jest bliskim dogmatu, że posłannictwo aniołów polega na służbie spełnianej wobec B i na sprawowaniu opieki nad ludźmi.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że aniołowie obdarzeni zostali łaską uświęcającą i dzięki niej ci, którzy zwycięsko przebyli czas próby, osiągnęli uszczęśliwiający ogląd B.

Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że Aniołowie Stróżowie opiekują się poszczególnymi ludźmi.

Podobne prace

Do góry